عنکبوت  
 
 

سایت درفک ، سایت علمی و تفریحی می باشد. با نظرات خود ما را یاری نمائید
عنکبوت
 
 
تاریخ :  18 بهمن 1389
تعداد بازدید :  1876
نویسنده :  مدیر سایت

عنکبوت

عنکبوت‌ (تارتنک یا کارتنک، (به فارسی افغانستان: جولا)) جانور بی مهرهٔ شکارگری است که دارای بدنی دوبخشی و هشت پا می‌باشد. عنکبوت‌ها فاقد بخش‌های جوندهٔ دهان و بال‌اند. آنها در راستهٔ عنکبوت‌ها طبقه‌بندی می‌شوند که خود یکی از چند راستهٔ ردهٔ بزرگتر عنکبوتیان است. ردهٔ عنکبوتیان دربردارندهٔ گونه‌هایی چون گزدم و کنه است.

همهٔ عنکبوتان تار می‌تنند که معمولاً به صورت رشته‌ای پروتئینی از غده‌های تارتنِ انتهای شکم ایشان ترشح می‌شود. بسیاری از گونه‌ها از تار برای شکار استفاده می‌کنند. به این صورت که توری یا پرده‌ای می‌تنند که حشرات در آن به دام می‌افتند ولی گونه‌های فراوانی هم هستند که آزاد شکار می‌کنند. از تار در بالارفتن از جایی، ایجاد دیوارهای هموار در لانه‌های زیرزمینی، ساختن ساک تخم، درپیچیدن صید، و نگاهداری موقت اسپرم، و خیلی کارهای دیگر استفاده می‌شود.

آكروبات‌بازي شبانه عنكبوت‌ها براي فريب شكار!  پژوهشگران به تازگي دريافته‌اند كه در طول شب بسياري از عنكبوت‌ها براي جلب توجه طعمه و به دام انداختن آن خود را در هوا پرتاب مي‌كنند و نوارهاي شكمي پنهان خود را به نمايش مي‌گذارند.

به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين كشف از سوي دكتر آي ــ مين تسو و دستياران وي در دانشگاه تونگاي در تايوان نشان داد كه چرا تيره عنكبوتيان مقدار زيادي از طعمه به دقت پيچيده شده در تارهايشان را تا قبل از طلوع خورشيد مي‌خورند.

اين يافته همچنين به پژوهشگران نشان داد كه چرا برخي از عنكبوت‌ها، با رفتن تاريكي شب، فعاليتشان كاهش مي‌يابد.

در اين پژوهش، محققان روي عنكبوت‌هاي روشن كه بدن آنها سبز رنگ با نوارهاي نقره‌يي در كمر و نوارهاي زرد يا سبز روشن روي شكم‌هايشان است، مطالعه كرده‌اند

پژوهشگران در ابتدا شيوه صيادي اين عنكبوت را با دوربين‌هاي ويديويي در 24 ساعت شبانه روز به دقت بررسي كردند

گزش عنکبوت سمي در شمال شرق ايران نسبتاً شايع بوده و منجر به عوارض و بندرت مرگ و مير در کودکان و افراد مسن ميشود. بررسي باليني و آزمايشگاهي بيماران عنکبوت گزيده قبلاً گزارش شده است. هدف از اين مطالعه بررسي فاکتورهايي است که در ميزان بيماري زايي عنکبوت گزيدگان تاثير داشته و طول مدت بستري آنان را افزايش داده است.

روش کار: 1- تهيه پرسشنامه اختصاصي بمنظور ثبت تظاهرات باليني و يافته هاي آزمايشگاهي در طول مدت بستري بيماران عنکبوت گزيده در بيمارستان

 2- اين مطالعه در 67 بيمار و در طي يک دوره شش ماهه (73/1/15 لغايت 73/6/15 ) در مشهد بصورت گذشته نگر انجام شد. که با توجه به يافته هاي باليني و مشاهده عنکبوت از گونه لاتروداکتوس (دلمک) تشخيص عنکبوت گزيدگي قطعي بوده است

3- تقسيم بيماران به دوگروه الف) بستري 3-1 روز ب) بستري بيش از 3روز 4- نتايج بصورت فراواني و ميانگين + - دو برابر انحرافغ معيار نمايش داده شده و از آزمون Chi-square, Student-t بمنظور تجزيه وتحليل آماري نتايج استفاده گرديد.

نتايج : 1- ساعتي از روز که بيمار مورد گزش واقع شده در گروه اول 5 +- 11 و در گروه دوم 5 +- 18 بود (p<0/05). 2- فاصله زماني گزش تا مراجعه بيماران در گروه اول 5+- 2/8 و در گروه دوم 7/1 +- 6/9 گزارش شد (p<0/05). 3- بالاترين درجه حرارت روز اول گزش در دو گروه مشابه و به ترتيب 0/6 +- 37/7 اندازه گيري شد.

 4- غلظب سديم سرم خون در دو گروه به ترتيب 5 +- 143 و 7 +- 136 ميلي گرم در دسي ليتر (p<0.05 ).

 5- گزش عنکبوت در گروه اول بيشتر در خرداد ماه و درگروه دوم بيشتر در تير و مرداد بوده است (p<0.05 ).

 6 - بروز استفراغ در گروه دوم بيش از گروه اول بود(p<0.05 ).

 7- ساير فاکتورها شامل سن، جنس، درد لوکاليزه محل گزش، درد ژنراليزه، لرز، تعريق، خستگي مفرط و درد شکم در دو گروه تفاوت معني داري نداشتند. بحث و نتيجه گيري : با توجه به يافته هاي فوق ميتوان گفت که بيماران عنکبوت گزيده در ساعات بعد از ظهر ماههاي تير و مرداد بويژه آنانکه استفراغ مي کنند و فاصله زماني ارجاع آنها تا شروع اقدامات اوليه طولاني تر است و عمچنين بيماراني که غلظت سديم سرم پايين تري دارند داراي فاکتورهاي خطر و مستعد عوارض بيشتر ميباشند، الذا پيشنهاد مي گردد ميزان مراقبت از اينگونه بيماران افزايش يابد و آموزش عمومي بمنظور پيشگيري از گزش و ارجاع سريعتر بيماران و تاکيد بيشتري انجام شود.

بررسي فاکتورهاي خطر در بيماران عنکبوت گزيده

عنکبوت به تار خود نمی چسبد

چرا عنکبوت به تار خود نمی چسبد؟

 برای توضیح این پدیده 3 فرضیه مطرح شده است:

فرضیه ی اول: وجود یک نوع روغن را مطرح می کند، که این روغن از عنکبوت ترشح می شود و خاصیت ضد چسبندگی دارد. مشکل این فرضیه این است که چنین روغنی هنوز کشف نشده است!! پس فعلا مجبوريم اين فرضيه را كنار بگذاريم!

فرضیه ی دوم: بر اساس تنوع تارها مطرح شده است. بسیاری از شبکه های تار عنکبوت تار هایی دارند که نسبت به تار های دیگر آن شبکه چسبندگی کمتری دارند. تار های غیر چسبنده در مرکز شبکه قرار دارند. همچنین تارهای شعاعی و رشته هایی که شبکه ی تار عنکبوت را به درخت یا سایر تکیه گاه ها متصل می کنند، غیر چسبنده هستند. برخی از پژوهشگران بر این باورند که عنکبوت ها هنگام حرکت بر روی شبکه ی تار، فقط روی این تار های غیر چسبنده راه می روند.

ولی با نگاه کردن به عنکبوت ها در می یابیم که با آن که به نظر می آید که عنکبوت ها تار های غیر چسبنده را ترجیح می دهند، آن ها می توانند آزادانه بر روی شبکه ی تار حرکت کنند و بسیاری از تار ها، از جمله تار های خیلی چسبنده که از مرکز شبکه به صورت مارپیچ بیرون می آیند، را لمس کنند.

فرضیه ی سوم: این مورد (لمس تار های چسبنده) را توضیح می دهد. پای برخی از عنکبوت ها یک مکانیسم جدا کننده دارد. این مکانیسم باعث می شود که عنکبوت بتواند خیلی سریع خودش را از تار چسبنده جدا کند. یک سازگاری آناتومیک باعث ایجاد این مکانیسم شده است. هر پا به یک جفت قلاب خاردار و كشسان ختم می شود كه در راه رفتن به عنكبوت كمك مي‌كند. این قلاب ها به به سطوح گياهان می چسبند و در راه رفتن بر روي اين سطوح كمك مي‌كنند. اگر چنانچه اين قلاب‌ها بر روي رشته‌هاي چسبنده تار عنكبوت قرار گيرند به آنها مي‌چسبند و جدا نمي‌شوند. اما قلاب دیگری نيز در بخش انتهايي پا وجود دارند كه با پرزهای خاردار و کشسان همکاری می کند تا پا را از رشته ی چسبنده جدا کند. این قلاب تار چسبنده را می گیرد و آن را در جهت مقابل می کشد، وقتی که قلاب آزاد می شود، قلاب‌هاي خاردار با به حالت اول بر می گردند و با شدت تار را رها می کنند و با استفاده از این خاصیت فنری پا را آزاد می کنند.

دین و عنکبوت

عنکبوت در قرآن:

" کسانيکه بجای خـدا ديگران را ولی خود می کنند مانند عنکبوت می مانند کـه  خانه ای ساخت. براستی سست ترين خانه ها خانه عـنکبوت است، اگر می دانستند"

"اولياء" جمع ولی است و ولی بمعنی فاعلی و مفعولی می آيد بمعنی: کسيکه کسی را نزديکترين فرد به خود ميکند يا نزديکترين فرد بوی ميشود (برای طرح مسائل زندگی خود با وی يا تکيه نمودن بر وی و غيره)

نکات آيه:

1ــ آيه می گويد "اتخذت بيتاً: خانه ای ساخت". "اتخذت بيتاً"  صيغه ندرت ناميده می شود و انجام گهگاهی کاری را بيان می کند. و اين به اين معنی است که عنکبوت بطور گهگاهی برای خود خانه می سازد. پژوهشهائی که در زندگی عنکبوت شده نيز نشان می دهد که عنکبوت اغلب در سفر است و بطور گهگاهی برای خود خانه می سازد.

2ــ واژه "وَهن" بمعنی سست ضد "صلابت" بمعنی سفت و سخت ميباشد. آيه می گويد خانه عنکبوت سست ترين خانه ها است. يعنی اگر مثلاً به آن و به خانه هر موجود ديگری فوت کنيم، خانه عنکبوت کمترين مقاومت را نشان می دهد و از همه خانه ها متزلزل تر و آسيب پذير تر است. تا امروز انسان خانه ای سست تر از خانه عـنکـبوت نميشناسد. اگـر روزی خـانه ای سست تر از آن پـيـدا بشود قرآن ميسوزد. کـسـيکه در قـرن ششـم ميلادی (بيش 1400 سال پيش) دينی را از خود در ميآورد و همه دنيا را نگـشـتـه و خـانـه هـای هـمـه حيوانات و حشرات و غيره را نديده و نمی شناسد، هـيچگاه نمی آيد هـمه دين خود را در ايـن مـوضوع مايه بگذارد. روشن است که فـقط خداوند می تواند چنين مسائلی را با تأکيد مطرح کند. (حرف« اِنَّ » حرف تأکيد است)

3ــ نکته ديگر در آيه "وجه تشابه بين خانه سازی عنکبوت و کسانيکه بجای خدا ديگران را ولی خود ميکنند" می باشد. و آن اينست که عنکبوت از ماده شیمیائی بسیار قوی خود سست ترين خانه ها درست ميکند، کسانیکه بجای خدا دیگران را ولی خود می کنند نيز دنبال قویترینها هستند و قويترينها را دارند، و با قوی ترینها سست ترين حکومتها و روابط و مناسبات ها و مکاتب را درست می کنند. مانند آنچه بنام اردوگاه شرق شناخته می شد

چرا عنکبوت به تار خود نمی چسبد؟

 برای توضیح این پدیده 3 فرضیه مطرح شده است:

فرضیه ی اول: وجود یک نوع روغن را مطرح می کند، که این روغن از عنکبوت ترشح می شود و خاصیت ضد چسبندگی دارد. مشکل این فرضیه این است که چنین روغنی هنوز کشف نشده است!! پس فعلا مجبوريم اين فرضيه را كنار بگذاريم!

فرضیه ی دوم: بر اساس تنوع تارها مطرح شده است. بسیاری از شبکه های تار عنکبوت تار هایی دارند که نسبت به تار های دیگر آن شبکه چسبندگی کمتری دارند. تار های غیر چسبنده در مرکز شبکه قرار دارند. همچنین تارهای شعاعی و رشته هایی که شبکه ی تار عنکبوت را به درخت یا سایر تکیه گاه ها متصل می کنند، غیر چسبنده هستند. برخی از پژوهشگران بر این باورند که عنکبوت ها هنگام حرکت بر روی شبکه ی تار، فقط روی این تار های غیر چسبنده راه می روند. ولی با نگاه کردن به عنکبوت ها در می یابیم که با آن که به نظر می آید که عنکبوت ها تار های غیر چسبنده را ترجیح می دهند، آن ها می توانند آزادانه بر روی شبکه ی تار حرکت کنند و بسیاری از تار ها، از جمله تار های خیلی چسبنده که از مرکز شبکه به صورت مارپیچ بیرون می آیند، را لمس کنند.

فرضیه ی سوم: این مورد (لمس تار های چسبنده) را توضیح می دهد. پای برخی از عنکبوت ها یک مکانیسم جدا کننده دارد. این مکانیسم باعث می شود که عنکبوت بتواند خیلی سریع خودش را از تار چسبنده جدا کند. یک سازگاری آناتومیک باعث ایجاد این مکانیسم شده است.

هر پا به یک جفت قلاب خاردار و كشسان ختم می شود كه در راه رفتن به عنكبوت كمك مي‌كند. این قلاب ها به به سطوح گياهان می چسبند و در راه رفتن بر روي اين سطوح كمك مي‌كنند. اگر چنانچه اين قلاب‌ها بر روي رشته‌هاي چسبنده تار عنكبوت قرار گيرند به آنها مي‌چسبند و جدا نمي‌شوند. اما قلاب دیگری نيز در بخش انتهايي پا وجود دارند كه با پرزهای خاردار و کشسان همکاری می کند تا پا را از رشته ی چسبنده جدا کند. این قلاب تار چسبنده را می گیرد و آن را در جهت مقابل می کشد، وقتی که قلاب آزاد می شود، قلاب‌هاي خاردار با زندگی و ویژگی های عنکبوتطور حتم شما در طبیعت پیرامون خود و یا حتی در خانه تان با عنکبوتت و تار عنکبوت روبرو شده اید . آیا تا کنون با دقت به این پدیده ی شگفت انگیز اندیشیده اید ؟ آیا هیچ فکر کرده اید که زندگی عنکبوت چگونه است و تار عنکبوت از چه ویژگیهای خاصی برخوردار است و خداوند چگونه قدرت گوشه ای از قدرت بیکرانش را در حیات این موجود عجیب به نمایش گذارده است ؟

در این برنامه شما را با قسمتی از زندگی و ویژگی های عنکبوت اشنا می کنیم تا بیش از پیش به حکمت و قدرت پروردگار دانا پی ببریم .

 عنکبوت‌ها جانوران بي مهره ی شکارگري‌اند که داراي بدني دوبخشه و هشت پا هستند. عنکبوت ها فاقد بخش‌هاي جونده ی دهان و بال‌اند. آنها در راسته ی عنکبوت‌ها طبقه‌بندي مي‌شوند که خود يکي از چند راسته ی رده ی بزرگتر عنکبوتيان می باشد . رده ی عنکبوتيان دربردارنده ی گونه‌هايي چون گزدم و کنه است. عنکبوت در محل زندگي خودش تارهايي را درست مي کندتا بتواند به شکار مگس وحشرات کوچک نظير آن پرداخته و غذايش را تهيه کند تارهايي که عنکبوت به وجود مي آورد داراي يک شکل هندسي بسيار دقيق و اغلب زيبا مي باشد اين تارها با همه ي زيبايي و دقتي که در ساختمان آنها به کار رفته است در حقيقت دامي مهلک و کشنده براي بسياري از حشرات مي باشد .

یکی از شگفتی های منحصر به فرد عنکبوت ، تنیدن تار است . «تار عنکبوت» فقط از يک نوع ماده تشکيل نشده است. گونه‌هاي مختلف «عنکبوت» انواع مختلفي از «تار» را توليد مي کنند. بعضي از عنکبوت‌ها هفت نوع «غده»‌ي مختلف دارند که هرکدام از اين غده‌ها يک نوع تار متفاوت توليد مي‌کند و هر نوع «تار» کار خاصي را انجام مي‌دهد.تارهاي مختلف ويژگي‌هاي فيزيکي متفاوتي دارند ولي تمام آن‌ها نسبت به ساير مواد طبيعي و مصنوعي بسيار قوي هستند. و جالب است بدانید ، يک «تار عنکبوت» بسيار قوي‌تر از يک قطعه «فولاد» هم‌وزنش است. «قطر» يک تار عنکبوت يک دهم قطر «موي انسان» است.

وقتي يک حشره با تار برخورد مي کند، کش آمدن اين ماده‌ي زمينه باعث مي‌شود که تار عنکبوت بتواند انرژي پرواز حشره را جذب کند. براستی چه کسی جز پروردگار یکتا توانایی آفریدن چنین موجود عجیبی را دارد ؟.

 از شگفتی های دیگر عنکبوت ها ، نحوه ی حرکت پاهای این جاندار است . بيشتر حيوانات ، از ماهيچه ها براي خم کردن مفصل ها کمک می گیرند ولي عنکبوت ها چنين عضلاتي ندارند.اين بندپايان داراي پاهايي هستند که به بدنه ي اصلي متصل شده است.بدنه با منقبض شدن و منبسط شدن مايعي را به دورن پاها پمپاژ مي کند.هر چند عنکبوت ها رگ و يا خون حقيقي ندارند ولي مايع فشرده شده اي به نام هيموليمف (haemolymph)دارند که فضاهاي خالي سراسر بدن عنکبوت را پر مي کند. امروزه دانشمندان دریافته اند که این ويژگي عنکبوت منحصر به فرد است و براي ساخت ابزارهاي فضايي بسيار مناسب است.

 عنکبوت یکی از حیواناتی است که در قرآن کریم از آنها نام برده شده است . قرآن كريم ، مَثَل كساني كه غير خدا را تكيه‌گاه خويش قرار داده‌اند، مَثَل عنكبوتي ميداند كه بر‌خانه تنيده از تار خويش تكيه داده است، در حالي كه سُست‌ترين خانه، خانه عنكبوت است.

خداوند در آیه ی 41 سوره ی عنکبوت می فرماید : " مَثَل كساني كه أوليايي جز خدا گرفته‌اند، مَثَل عنكبوتي است كه خانه‌اي ساخته است و چه سُست خانه‌اي است خانه عنكبوت، اگر اينان بدانند " .نگاهي ساده و مقايسه‌اي اجمالي بين خانه عنكبوت و آشيانه و خانه ديگر موجودات زنده، نشان دهنده آنست كه سست‌ترين و نا مطمئن‌ترين خانه، خانه عنكبوت است . خانه ی عنکبوت ، نه تنها هيچ مقاومتي در مقابل باد، طوفان، سيل، زلزله و باران ندارد كه كودكي با خلال جاروبي ميتواند به راحتي تمام تار و پودش را درهم ريخته و او را متلاشي كرده و به دور اندازد. این خانه ، هيچ نوع پوششي در مقابل سرما و گرما ندارد و هيچ نوع حفاظ و مانعي در مقابل دشمن به حساب نميايد و بود و نبودش مساوي است. و بالاخره اینکه خانه عنکبوت ، هيچ نوع استتاري محسوب نميشود، بلكه برعكس، خود راهنماي دشمن به سمت عنكبوت است.

 یکی از شگفتی های زندگی عنکبوت این است که این جانوران با جفت خودحرف مي‌زنند . عنكبوت‌ها با استفاده از پرتوهاي ماوراي بنفش B با جفت‌هاي احتمالي خود صبحت مي‌كنند . در حالي كه طبق اطلاعات دانشمندان، اغلب ، پرتوهاي ماوراي بنفش A در ارتباطات جانوران مورد استفاده قرار مي‌گيرند ، بررسی ها در مورد زندگی عنکبوتها نشان می دهد که پرتوهاي ماوراي بنفش B نيز براي همين منظور در بين جانداران مورد استفاده قرار مي گيرند. اما هنوز براي دانشمندان مشخص نيست كه عنكبوت‌هاي ماده چطور نور پرتوهاي ماوراي بنفش B را شناسايي مي‌كنند.

 امروزه ثابت شده است که عنکبوت می تواند در خدمت بشريت قرار گیرد . دانشمندان مي‌گويند از تار عنکبوت که محکمترين الياف طبيعي شناخته شده است مي‌توان براي ساخت زردپي‌هاي مصنوعي و يا ترمیم رباطهاي آسيب‌ديده استفاده کرد. قدمت داستانهايي در مورد فوايد درماني تار عنکبوت در مبارزه با عفونت‌ها، بند آوردن خونريزي و التيام زخم‌ها به چند هزار سال قبل بازمي‌گردد.همچنین دانشمندان به اين نتيجه رسيده‌اند که مي‌توان از تار عنکبوت همچون چارچوبي براي ترمیم رباطهاي آسيب ديده استفاده کرد. پارگي رباطهاي قدامي ، يکي از شايع‌ترين جراحت‌هاي زانو در جهان است.دانشمندان همچنين به دنبال تهيه نخ‌هاي بخيه فوق‌العاده ظريف از تار عنکبوت براي عمل‌هاي جراحي و درمان آسيبهاي چشم يا اعصاب هستند.

 0 دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

هیچ نظری برای این مطلب وجود ندارد ! اولین نفر باشید ...

دیدگاه خود را برای ما ارسال نمائید
 

  نظر خود را در این قسمت تایپ کنید :

برای افزایش امنیت لطفا کدی را که در تصویر زیر می بینید در کادر وارد کنید :
CAPTCHA Image   Reload Image
Enter Code*:

:: بازدیدهای امروز : 65
:: بازدیدهای دیروز : 527
:: بازدیدهای هفته : 2220
:: بازدیدهای ماه : 8680
:: بازدیدهای سال : 49153
:: کل بازدیدها : 824539
:: کاربران آنلاین : 0 نفر
:: میهمان های آنلاین : 5 نفر
:: کل اعضا : 91 عدد
:: کل مطالب : 258 عدد
:: کل نظرات : 850